RUM:s teckning
!

Under juli månad är telefonväxeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i turordning efter semestern.

Glad sommar!

Kontakt

Styrelse

Jesper Olofsson

Ordförande

Telefon: 076 828 76 26

E-post: jesper.a.olofsson@gmail.com

Algot Attervåg

Distriktssekreterare

Simcon Calderon

Kassör

Telefon: 076 627 72 33

Mia Björkenborn

Bidragsansvarig

Telefon: 070 335 20 72

E-post: maria.bjorkenborn@icloud.com

Sandra Strömstedt

Ledamot

Artin Havarinasab

Suppleant

Johan Larsson

Suppleant

X