RUM:s teckning

Bidragsregler

För att kunna söka bidrag från RUM Östergötland så gäller följande generella regler:

– Lokalavdelningen ska vara medlem i RUM .

– Lokalavdelningen ska ha deltagit vid distriktets årsmöte gällande år eller haft giltigt skäl att utebli.

– Lokalavdelningen kan max söka bidrag för totalt 30 000kr per år.

Mer specifika regler finner ni nedan.

Bidrag till extern aktivitet

Regionalt bidrag

Bidrag till intern aktivitet 2018 pdf

Bidrag till enskild medlem 2018 pdf

Resebidrag 2018 pdf

X