RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vi förnyar och anpassar MusikRUM 2021! Mer information kommer snart.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Bidragsregler

För att kunna söka bidrag från RUM Östergötland så gäller följande generella regler:

– Lokalavdelningen ska vara medlem i RUM .

– Lokalavdelningen ska ha deltagit vid distriktets årsmöte gällande år eller haft giltigt skäl att utebli.

– Lokalavdelningen kan max söka bidrag för totalt 30 000kr per år.

Mer specifika regler finner ni nedan.

Bidrag till extern aktivitet

Regionalt bidrag

Bidrag till intern aktivitet 2018 pdf

Bidrag till enskild medlem 2018 pdf

Resebidrag 2018 pdf

X